*****توكل بر خدا

امام حسين عليه السلام در فرازي از دعاي عرفه دارند كه:

تو پناهگاه مني، به هنگامي كه راهها با همه وسعت، بر من صعب و دشوار شوند و فراخناي زمين بر من تنگ گردد. و اگر رحمت تو نبود من اكنون جزء هلاك شدگان بودم. و تو مرا از خطاهايم باز ميداري. و اگر پرده پوشي تو نبود از رسوايان بودم.

لذا توکّل بر خدا، عبارت از تکیه بر منبع فنا ناپذیر قدرت و توانایی و باعث افزایش مقاومت و پایداری آدمی در برابر مشکلات و حوادث سخت زندگی است. توکّل، آدمی را از وابستگی ها که سرچشمه ی ذلت و بردگی است نجات می دهد و به او آزادگی می بخشد و چون خداوند، وکیلی نفوذ ناپذیر و سنجیده کار است؛ پس بهترین وکیل است.( حسین، روحانی نژاد، توکل، چاپ سوم، تهران، کانون اندیشه جوان، 1382، ص108)

موضوعات: مسابقه سبك زندگي عاشورايي  لینک ثابت